Intelligenskropp

Intelligenskropp (dk. intelligenslegeme) betecknar i Martinus litteratur den fjärde av de sex manifestationskroppar som ett levande väsen har tillgång till under sin vandring genom ett spiralkretslopp. Dessa manifestationskroppar är uppbyggda av olika energiblandningar, där en av grundenergierna dominerar i varje kropp. Intelligenskroppen domineras av intelligensenergi och utgör den manifestationskropp som uppbär dagsmedvetandet för intelligensväsendet i visdomsriket, det fjärde riket i spiralkretsloppet. Martinus beskriver att tillvaroplanen i spiralkretsloppet från och med den andra hälften av det riktiga människoriket utgörs av andliga världar, där väsendena inte längre manifesterar sig i fysisk materia med fysiska kroppar. Intelligenskroppen är därför en kropp av rent andlig art som består av tankemateria (elektricitet eller strålformig materia) och som kan materialiseras och dematerialiseras alltefter väsendets önskan. Den nuvarande människan har dock redan nu tillgång till sin intelligenskropp i ett fosterstadium, med vars hjälp hon kan använda sin intelligensenergi för att skapa kunskap och manifestationer, t.ex inom den nuvarande materialistiska vetenskapen.

Med intelligenskroppens begynnande funktion blir individen i stånd att arbeta med tillvarons fjärde grundenergi, ”intelligensenergin”. (Martinus, Livets Bog, del 1, st 188)

Men med hjälp av sina begynnande andliga kroppar, det vill säga känslo- och intelligenskropparna, kan jordmänniskan inom ett visst område börja uppleva verkliga facit bakom rörelserna. (Martinus, Livets Bog, del 1, st 244)

Därnäst kommer intelligenskroppen eller sätet för individens förmåga att definiera behags – och obehagsupplevelserna, eller att skapa insikt utifrån dessa. Den jordiska mänsklighetens utveckling kommer alltså huvudsakligen att vara baserad på känslo- och intelligensutveckling. (Martinus, Mänsklighetens öde, kap. 31)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial