Minnesväsen

Minnesväsen (dk. hukommelsesvæsen) används i Martinus litteratur synonymt med ”salighetsväsen”, dvs. ett levande väsen som är hemmahörande i salighetsriket eller minnesriket. Salighetsriket är det sjätte och sista av sex tillvaroplan som tillsammans utgör det Martinus kallar ett spiralkretslopp eller en utvecklingsspiral. Ett minnes- eller salighetsväsen uppbärs av salighetsenergi eller minnesenergi som dominerande kosmisk grundenergi. Efter att individen har kulminerat i sin upplevelse av att vara ett med Gudomenden gudomliga världen, som är tillvarons högsta framträdande, följer ett avslutande vilostadium med en mättnad på yttre upplevelser och ett begär efter att dra sig inåt i minnenas värld. Minnes- eller salighetsväsendet har inte något dagsmedvetande som manifesteras utåt, utan dess yttre framträdande markeras enbart genom automatfunktioner. Ett minnes- eller salighetsväsen får enligt Martinus analyser tillgång till minnen eller guldkopior av ett oräkneligt antal tidigare livs områden i hela det spiralkretslopp som har genomgåtts. Då minnes- eller salighetsväsendet enbart lever i en inre värld, betecknar Martinus dess upplevelse även som en vila i ”djup ensamhet” där det koncentrerar sig på sin forntid. I detta stadium upplevs minnena enbart som lyckliga och angenäma minnen, och med hjälp av minnesenergin eller extasenergin kan minnes- eller salighetsväsendet därmed göra vidsträckta inre vandringar i sina tidigare upplevelser.

I detta rike sker även så småningom en vändning i individens medvetanderiktning, där mättnaden på ljuset i de höga andliga världarna medför en ny längtan efter att manifestera sig i den fysiska världen och ett begär efter att inträda i ett nytt spiralkretslopp. Tack vare denna längtan kommer minnes- eller salighetsväsendet att så småningom börja en ny vandring i ett nytt spiralkretslopp. I salighetsrikets fysiska del förbereds inträdet i den fysiska världen genom att minnes- eller salighetsväsendets strålformiga kropp förtätas till fast mineralisk form, vilket utgör den senare hälften av salighetsriket och manifesteras i den fysiska världen i form av mineralmateria.

Och vi har redan här i ”Livets Bog” lärt känna denna sexfaldiga kolorit av livet som spiralens sex riken med tillhörande levande väsen. När vi säger: instinkt-, tyngd-, känslo-, intelligens-, intuitions- och minnesväsen, så betecknar vi därmed i verkligheten endast speciella koloreringsformer av livet. (Martinus, Livets Bog, del 3, st. 767)

”Tankarna” framträder som instinkt-, tyngd-, känslo-, intelligens-, intuitions- och minnestankar, liksom de levande väsendena framträder som instinkt-, tyngd-, känslo-, intelligens-, intuitions- och minnesväsen.  (Martinus, Livets Bog, del 4, st. 1095)

***********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial