Tyngd

Tyngd (dk. tyngd) används i Martinus litteratur synonymt med tyngdenergi, som utgör jagets andra kraftkälla i ett spiralkretslopp. Tyngd eller tyngdenergi ligger till grund för allt som är av fysisk natur och dess huvudnatur utgörs av förbränning. Tyngdenergi används också synonymt med explosionsenergi, solenergi och eld. I djurriket härskar den dräpande principen och principen att ”makt är rätt”, och tyngdenergin förser rovdjur och andra djur med den kraft som de behöver för att jaga och döda andra djur för sin överlevnad. Martinus kallar tyngdenergin för den mest materiella kosmiska grundenergin, jämfört med de övriga kosmiska grundenergierna som framstår som av mer andlig art. Samspelet och balansen mellan tyngd eller tyngdenergi, som är explosiv, och känsla eller känsloenergi, som är sammandragande, ligger bakom all fysisk skapelse. I den nuvarande människans medvetande återfinns tyngdenergi som ”hetsighet” och andra våldsamma och egoistiska tendenser. Martinus beskriver att människan behöver lära sig att få balans mellan tyngd, känsla och intelligens i sitt sinne för att uppnå välbefinnande och kunna utveckla sin humanitet och kärleksförmåga.

De väsentligaste beståndsdelarna här är de två grundenergierna ”tyngd” och ”känsla”, som återigen är detsamma som eld respektive köld. Dessa två grundenergier är tillsammans det ledande i all fysisk skapelse eller manifestation. Allting här är endast reaktioner mellan eld och köld. (Martinus, Livets Bog, del 2, st. 359)

I det levande väsendets organism fungerar således instinkt, tyngd, känsla, intelligens, intuition och minne. Men när dessa energier alltså kan påvisas i de levande väsendenas livsfunktioner eller upplevelse av livet, måste det finnas ett organ för var och en av dessa. (Martinus, ”Mentala sjukdomar 1 – andligt självmord”, Kosmos nr 4/2011). 

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial