Grundenergi

Grundenergi (dk. grundenergi) eller ”kosmisk grundenergi” är Martinus beteckning för sex grundläggande, eviga, kosmiska energier som finns tillstäder överallt i tillvaron och världsalltet: instinktenergi, tyngdenergi, känsloenergi, intelligensenergi, intuitionsenergi samt minnesenergi (salighetsenergi). De sex tillvaroplanen som enligt Martinus analyser ingår i ett spiralkretslopp domineras av var sin kosmisk grundenergi, som motsvaras av den kropp som individen har till sitt förfogande för manifestation i detta rike. Alla grundenergier återfinns dock på alla plan i större eller mindre grad kombinerade med varandra i ett kosmiskt samarbete på ett fastlagt sätt. Av de grundenergier som inte dominerar det aktuella tillvaroplanet, befinner sig en grundenergi i ett latent stadium, medan två grundenergier befinner sig på tillväxt och två grundenergier befinner sig i avtagande. Grundenergiernas kombination är illustrerade av Martinus i hans symbol nr 12. Grundenergierna har enligt Martinus även olika genomträngningsförmåga, där instinktenergin har den svagaste genomträngningsförmågan och intuitionsenergin den starkaste. Alla kosmiska grundenergier har enligt Martinus analyser sitt rotfäste i moderenergin som även benämns den sjunde energin och som utgör basen för de övriga sex grundenergierna.

Vidare vet vi att livsupplevelsen ytterligare formas av sex olika grundenergier. För var och en av dessa energier har det levande väsendet en förmåga att upprätthålla ett motsvarande organ, en kropp eller en organism. (Martinus, Livets Bog, del 3, st. 943)

Som motvikt till denna energi framträder en annan kosmisk grundenergi, som vi likaledes senare skall lära känna under begreppet ”känsloenergin”. Denna energi måste till sin natur betecknas som klibbig och sammanfogande. Överallt där denna energi i förening med intelligensenergin – som också utgör en kosmisk grundenergi och som verkar bindande på tyngdenergin – får övertaget över denna sistnämnda energi, uppstår alla sådana manifestationer som hör hemma under begreppen kärlek, harmoni, skönhet, fred och sann lycka. (Martinus, Livets Bog, del 1, st. 168)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial