Intuition

Intuition (dk. intuition) används i Martinus litteratur synonymt med intuitionsenergi, som är jagets femte kraftkälla. Intuition eller intuitionsenergi är den dominerande energin i den gudomliga världen, som utgör det femte tillvaroplanet av de sex riken som enligt Martinus analyser ingår i ett spiralkretslopp. Intuitionen eller intuitionsenergin kallas också tillvarons högsta grundenergi, och den har den starkaste genomträngningsförmågan av alla kosmiska grundenergier. Intuition är i Martinus analyser detsamma som en omedelbar andlig kunskap som tränger in i medvetandet i form av färdiga idéer och färdigt idématerial. För t.ex konstnärer och vetenskapspersoner på jordklotet kan intuitionen visa sig i medvetandet som en plötslig inspiration i form av färdiga konstverk eller en färdig lösning på ett logiskt problem. En sådan intuitionsupplevelse eller ”en intuition” är detsamma som en färdig tankebild som individen upplever utan att ha arbetat med en föregående intelligensbaserad analys. När människan har uppnått en högre humanitet och fått balans mellan tyngd, känsla och intelligens, kommer hennes intuitionsförmåga enligt Martinus att utvecklas i hög grad, och hon får då tillgång till omedelbar andlig kunskap om världen och tillvaron. I intuitionsenergin manifesteras livets högsta analyser i strålformig materia och Martinus kallar intuitionen också ”den högsta synförmågan” eller kosmisk klarsyn. De individer vars intuition eller intuitionsenergi kulminerar i den gudomliga världen får en omedelbar tillgång till högre världar och kan resa obehindrat i universums tid och rum. Dessa väsen får även tillgång till de kosmiska analyserna som ligger bakom världsalltet och upplever sig som ett med Guds medvetande. Intuition eller intuitionsenergi används också synonymt med ”den heliga anden”.

Men om vetenskapen ännu bara är ”doften från havet” och inte det verkliga ”havet”, vilket alltså vill säga att den inte är renodlad utan uppblandad med och bunden av alltför stora mängder tyngdenergi, och ändå kan vara en sådan ljuskälla för världen, hur mycket mera skall den då inte komma att betyda när den blir renodlad, det vill säga när den nått fram till att vara ett uttryck för tillvarons allra högsta grundenergi, det allt genomträngande ljuset: intuitionen. (Livets Bog, del 1, st. 180)

Individen upplever i sådana ögonblick, helt utan någon föregående medveten analysering eller definition, ett plötsligt uppstigande eller framträdande av nya andliga upplevelser eller tankebilder i sitt medvetande. Sådana genom glädje eller extas plötsligt uppkomna nya och färdiga tankebilder kallar vi ”intuitioner”. (Livets Bog, del 1, st. 199)

Denna indirekta väg är för guldkopiornas vidkommande ”intuitionen”, som ju är individens högsta synförmåga. Förhållandet blir därför att individen genom intuitionskroppen kan uppleva reaktionen mellan dessa kopior och intuitionsenergin – på samma sätt som vi nyss nämnde att han kan märka reaktionen mellan de materiella föremålen och ljuset. Intuitionen representerar på så sätt synens lagar och har på grund av detta fått namnet ”kosmisk klarsyn”. (Livets Bog, del 1, st. 213)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial