Djävulsmedvetande

Djävulsmedvetande (dk. djævlebevidsthed) betecknar i Martinus analyser ett medvetandetillstånd som styrs av en relativt hög grad av intelligensenergi i kombination med djurrikets primitiva känsla som befordras av egenkärlek och principen ”makt är rätt”. Enligt Martinus kännetecknar detta medvetandetillstånd i hög grad den nuvarande jordmänsklighetens psyke, då jordmänniskan särskilt under de sista århundradena har utvecklat sin intelligens i snabb takt, medan hon fortfarande i stor utsträckning regeras av djurrikets enpoliga själviskhet. Detta medvetandetillstånd medför att jordmänniskan kan överträffa djurens förmåga att utöva makt och våld och utveckla ”den dräpande principen” till genialitet i och med tekniska uppfinningar av förstörelsevapen och liknande, som används med hänsynslös grymhet som vida överträffar djurens behov att dräpa andras organismer för sin egen överlevnad.

Djävulsmedvetandet utvecklas enligt Martinus analyser i särskilt hög grad i den nuvarande ”domedagsepoken”, då världsreligionerna och dess moraliska påbud har förlorat sin makt över en stor del av jordmänskligheten, som därmed kan utveckla sin krigiska förmåga eller ”det djuriska i människan” utan hämningar. Även denna utvecklingsperiod ingår dock som en nödvändig del i den övergripande planen där väsendet utvecklas från djurriket till det riktiga människoriket, och enligt Martinus analyser kommer alla väsen, efter att ha upplevt kulminationen av djävulsmedvetande och dess verkningar, till ett stadium där de är mätta på mörkret och i stället riktar in sitt medvetande på att manifestera ljus och allkärlek till alla levande väsen.

Mänskligheten i domedagsepoken och bibliska förutsägelser. Djävulsmedvetandet eller det djuriska i människan, som i hög grad skulle utvecklas just i domedagsepoken. (Martinus, Livets Bog, del 7, st. 2517, styckerubrik)

Om människorna inte hade fått denna över djuren höjda starka intelligens, skulle jordmänniskornas sfär ha varit varken bättre eller sämre än djurens. Det är, som vi redan har omnämnt, denna betydande intellektualitet som människorna äger framför djuren som gör att de i mycket högre grad kan raffinera och förstärka de djuriska tendenserna i sitt psyke till den krigiska kapacitet som vi har kallat ”djävulsmedvetande”. (Martinus, Livets Bog, del 7, st. 2517)

Vi har därför i tidigare avsnitt av detta verk betecknat detta stadium av medvetande som ”djävulsmedvetande”. Och det är resultatet av detta medvetande och den därav följande levnadsarten som befordrar den domedags- och ragnarökstillvaro som jordmänskligheten i sin nuvarande livsepok suckar och stönar under i form av de stora världskrigen och de omätligt dyrbara krigsberedda vapenstillestånd som de, mellan dessa krig, ständigt känner sig nödsakade att upprätthålla. Här ser vi således att mänsklighetens eget inneboende djävulsmedvetande skapar en tillvaroform och en levnadsart, inför vilken djurens levnadsart måste betraktas som vida mer human eller moralisk. (Martinus, Livets Bog, del 7, st. 2488)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial