Intuitionsenergi

Intuitionsenergi (dk. intuitionsenergi) är Martinus beteckning för den femte av sex eviga, kosmiska grundenergier som finns tillstädes i tillvaron och världsalltet. Intuitionsenergin är den dominerande energin i den gudomliga världen, som utgör det femte tillvaroplanet av de sex riken som enligt Martinus analyser ingår i ett spiralkretslopp. Den är därmed jagets femte kraftkälla. Martinus benämner intuitionsenergin tillvarons högsta grundenergi, och den har även den starkaste genomträngningsförmågan av alla kosmiska grundenergier. Intuitionsenergin ligger till grund för allt som ingår i begreppet intuition, vilket i Martinus analyser är liktydigt med en omedelbar andlig kunskap som tränger in i medvetandet i form av färdiga idéer och färdigt idématerial. En intuitionsupplevelse uppstår i medvetandet som ett färdigt bildmaterial utan föregående analys med hjälp av intelligensen från individens sida. Martinus kallar även intuitionsenergin eller intuitionen för ”den högsta synförmågan” eller ”kosmisk klarsyn”. För t.ex konstnärer och vetenskapspersoner på jordklotet kan intuitionsenergin visa sig i medvetandet som en plötslig inspiration i form av färdiga konstverk eller en färdig lösning på ett logiskt problem. I intuitionsenergin manifesteras livets högsta analyser i strålformig materia. De individer vars intuitionsenergi kulminerar i den gudomliga världen får en omedelbar tillgång till högre världar och kan resa obehindrat i universums tid och rum. Dessa väsen får även tillgång till de kosmiska analyserna som ligger bakom världsalltet och upplever sig som ett med Guds medvetande. Intuitionsenergi används också synonymt med ”den heliga anden”.

När individen nått så långt i utvecklingen att han utstrålar ren kärlek, inträder han i en ny fas i tillvaron, där han blir permanent mottaglig för tillvarons högsta grundenergi, ”intuitionsenergin”. (Martinus, Livets Bog, del 1, st. 179)

Med hjälp av ”intuitionsenergin” kan de levande väsendena i tillvaron få personligt tillträde till detta Gudomens eget vetande. (Martinus, Livets Bog, del 2, st. 355)

Då ”intuitionsenergin” är det material, i vilket de tankearter manifesteras som utgör den högsta kunskapen om livet och tillvaron, blir den identisk med det som i bibeln kallas ”den helige Ande”. Denna gudomliga Ande eller energi är jagets femte stora kraftkälla. (Martinus, Livets Bog, del 2, st. 355)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial