Energi

Energi (dk. energi) betecknar i Martinus litteratur detsamma som kraft eller kraftkälla. Martinus delar upp all energi som finns i 7 grundläggande kategorier: moderenergin och de sex kosmiska grundenergierna (instinktenergi, tyngdenergi, känsloenergi, intelligensenergi, intuitionsenergi samt minnesenergi resp. salighetsenergi). De kosmiska grundenergierna är av både andlig och materiell art och jaget har med sin skaparförmåga tillgång till dessa energier för att skapa evig livsupplevelse i form av rörelser och vibrationer. En rörelse eller vibration är enligt Martinus alltid uttryck för energi, och olika upplevelser består i grunden av olika energiers eller ämnens beröring med andra energier. I vissa sammanhang används Martinus också begreppet energi som synonym till rörelse, vibration och ämnen. Martinus menar ocksåatt all kraft och därmed all energi i universum i sin djupaste analys går tillbaka på elektricitet som den innersta kraftkällan: ”Elektricitet är alltså kraftkällornas kraftfälla” (Livets Bog, del 6, st. 2173). Då elektricitet i sin tur är liktydigt med ande och medvetande, är även energi i sin innersta natur att betrakta som uttryck för Guds medvetande. Martinus beskriver  tillvaron som att den i grunden består av två olika energiformer som befinner sig i evig växelverkan med varandra: den energi eller det medvetande som strålar ut från det levande väsendet eller gudasonen, och den energi som strålar ut från Guds medvetande eller ”universum i form av vår omgivning” (Livets Bog, del 1, st. 140).

Varje upplevelse är endast upplevelsen av en reaktion mellan energiformer. Synen, lukten, smaken, hörseln, känseln och tänkandet är således uteslutande reaktioner av energiers beröring med varandra. (Livets Bog, del 2, st. 290)

Jaget använder alltså ämnena eller energierna i tillvaron som material för skapandet av sin organism, sitt medvetande och hela sitt fysiska och själsliga eller andliga framträdande. (Livets Bog, del 2, st. 305)

Eftersom upplevelsen av livet endast kan existera i form av en växelverkan mellan två former av energi, nämligen den från universum i form av vår omgivning, och den från vårt eget inre utstrålande energin i form av vår manifestation, och denna växelverkan i form av livsupplevelsen just är identisk med skapandet av vår tillvaro, blir det alldeles tydligt att var och en av oss utgör en icke obetydlig faktor vid detta skapande av vårt öde – särskilt som vi ju inom ett visst område äger en så kallad ”fri vilja”. (Livets Bog, del 1, st. 2)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7  © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial