Tomrum

Tomrum (dk. tomrum) utgör i Martinus analyser det som ligger bakom alla rörelser och bakom det som framträder som fast materia. Enligt Martinus är världsalltet organiserat i form av tomrum och partiklar som världsalltets grundprincip. Tomrummet är i själva verket detsamma som ande eller Gudomens medvetande. Martinus beskriver även tomrum som kosmiska strålar, som utgör en kraft som besjälar den fysiska materian. Tomrummet som en människa upplever t.ex. i den yttre rymden eller människans makrokosmos, är enligt detta i själva verket inte något tomrum, utan fyllt av levande väsens medvetande och ande. Även i mikrokosmos kan människan uppleva att den materia som tycks fast och stabil för hennes förninmmelseförmåga, t.ex. mineralmateria, i själva verket är materia som främst består av tomrum med en jämförelsevis liten mängd partiklar. Mellan partiklarna i fast materia återfinns tomrum som består av andlig eller strålformig materia. Strålformig materia är i sin tur detsamma som elektricitet eller ande, och därmed även synonymt med medvetande. I absolut mening existerar enligt Martinus ingen fast materia. Alla skapade företeelser består i sin innersta analys endast av tomrum och utgör illusioner, som dock upplevs som verkliga och möjliggör en evig livsupplevelse (Livets Bog, del 6, st. 1978).

Tomrummet är alltså det absoluta kosmiska facit bakom allt förnimmande. Tomrummet är alltså ett evigt faktum. Tomrummet är inte någon illusion. Men allting som visar sig som något annat än tomrum är alltså illusion. (Martinus, Livets Bog, del 6, st. 1978)

Guds ande är ju medvetande, medvetandet är tomrummet och tomrummet är ju strålar, kosmiska strålar. Kosmiska strålar är kraft som omvandlas genom solarna, och som omvandlas genom atomerna.  (Martinus, Den eviga världsbilden, del 5, st. 49.3)

Tomrummet mellan planeterna, solarna och vintergatorna är i verkligheten inte något tomrum, det är uppfyllt av de levande makroväsendenas medvetande eller ande, det är sätet för den andliga världen bakom alla fysiska företeelser. Och eftersom den andliga strukturen i det levande väsendet är av elektrisk natur, är världsalltets tomrum fyllt av elektriska strålar och vågor från dessa makrokosmiska väsens tankeverksamhet. (Martinus,  Partiklar, tomrum och tankekraft”, ur Kosmos 1/2001)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial