Talangkärna

Talangkärna (dk. talentkern) betecknar i Martinus litteratur ett andligt organ vars funktion är att upprätthålla en talang, egenskap eller förmåga i en individs övermedvetande. Alla levande väsen har enligt Martinus analyser ett stort antal andliga talangkärnor för förmågor och talanger som har övats upp i liv efter liv genom A-stadiet (teoretiskt vetande), B-stadiet (praktiserande av vetandet) och C-stadiet (fullkomligt vetande som övergår till en automatfunktion). När en talangkärna har övats upp till att bli automatisk, övergår den till vanemedvetande vars funktioner sker utan att individen behöver styra den med sin dagsmedvetna vilja. Exempel på sådana automatiska talangkärnor är djurs och människors talangkärnor för fysisk organskapelse, med vilka de kan bygga upp en ny fysisk organism i liv efter liv. Martinus kallar även talangkärnorna för psykiska växtfrön. En individs talangkärnor bevaras i ödeselementet, som utgör en andlig förrådskammare i individens övermedvetande. och förblir där även under individens diskarnerade tillstånd mellan de fysiska liven. Individen kan därmed fortsätta öva upp sina talanger även i nästa liv, vilket enligt Martinus analyser är förklaringen till att många barn skenbart föds med stora talanger t.ex. inom musik och konst.

Ett sådant högsta säte eller organ för talangen benämner vi i ”Livets Bog” ”talangkärna”. Varje talang har alltså sin rot i ett andligt eller mentalt organ i form av en ”talangkärna”. (Martinus, Livets Bog, del 3, st. 939)

Genom dessa talangkärnor, som principiellt är detsamma som psykiska växtfrön, kan de egenskaper och anlag, vilka som stelnad energi finns inlagda i dem, överleva väsendets fysiska organisms undergång och åter komma ut ur sitt stelnade tillstånd, komma att utvecklas och bli kraften vid uppbyggandet av väsendets nya organism och, när de yttre fysiska och psykiska förutsättningarna är för handen, här befordra de egenskaper och anlag som väsendet tillägnat sig i tidigare inkarnationer.  (Martinus, Livets Bog, del 6, st. 2185)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial