Aningsmedvetande

Aningsmedvetande (dk. anelsesbevidsthed) används i Martinus litteratur som synonym till instinktmedvetande eller växtmedvetande. Martinus beskriver att instinktenergin är den bärande kosmiska grundenergin i växtriket, som utgör det första av sex riken i den utvecklingsspiral som han kallar spiralkretslopp. Växtväsendets medvetande domineras därför av instinktenergi eller förmågan att ana, som innebär att växten på ett drömliknande sätt kan börja förnimma sin omvärld och kunna skilja mellan upplevelser som innebär behag resp. obehag. Efter att ett växtväsen under en mycket lång tid har upplevt en oändlig mängd aningar, utvecklar det efter hand en tydligare upplevelse av sin fysiska omvärld och får så småningom förmågor som möjliggör att det kan inkarnera som djur i den fysiska världen. Djuret utvecklar gradvis förmågan att tänka och uppleva dagsmedvetet i den fysiska världen, men även för djurets del är aningsförmågan och instinktmedvetandet av central betydelse för den dagliga tillvaron som till stor del baseras på automatfunktioner.

I väsendets mineral- och växttillstånd framträder denna endast i sin späda begynnelse och försiggår i stor utsträckning genom ett från en föregående spiral nedärvt ”C-vetande” eller en automatfunktion. Men genom ständig växelverkan med energierna och därav följande ständig påverkan på energiernas särskilda reaktionsförmågor vaknar som nämnt väsendets ”aningsmedvetande”. (Martinus, Livets Bog, del 2, st 512)

 Väsendet börjar ”tänka”. Och när tilldragnings- och frånstötningsprocessen inträtt i detta stadium, är väsendet inte längre en ”växt” utan har blivit ett ”djur”. ”Djuret” är sålunda det första ”tänkande” väsendet i spiralen. Därför är också ”tänkandet” hos detta väsen mycket elementärt, är i sin första späda tillblivelse. Väsendet lever ännu i stor utsträckning på ”instinkten”, som ju är detsamma som ”aningsmedvetandet” eller det i ”djuret” ännu existerande ”växtmedvetandet” och den därpå baserade automatfunktionen. (Martinus, Livets Bog, del 2, st 512)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial