Instinktuniversum

Instinktuniversum (dk. instinktunivers) betecknar i Martinus litteratur ett område i människans organism eller mikrokosmos som domineras av instinktenergi. Enligt Martinus analyser utgörs den mänskliga organismen av ett vintergatssystem som består av sex olika universum som alla domineras av var sin kosmisk grundenergi. Medvetandeenergierna som genomströmmar de olika universumen håller olika atomer eller kraftcentrum vid liv. I människans instinktuniversum återfinns instinktatomer som kraftkällor för instinktenergi, och dessa instinktatomer bildar enligt Martinus analyser organismens muskulatur och hud. I enlighet med de kosmiska grundenergiernas natur är instinktuniversum detsamma som växtriket i den mänskliga organismen. Liksom är fallet med växter, träd och plantor på jordklotet, utförs funktionerna i människans muskulatur och hud i hög grad som vanemedvetande eller automatfunktioner, om de inte störs av andra grundenergiers intrång. Hälsan och välbefinnandet i dessa regioner är därmed beroende av människans förmåga att upprätthålla balans i sin instinktenergi och de övriga grundenergierna i sin organism.

Enligt Martinus styr människan med sitt medvetande och sin tankevärld över harmonin i dessa sex universum i sin organism. Då tankarna är en kombination av elektriska krafter som fyller ut tomrummen mellan partiklarna, kan människans tankar skapa harmoni i sitt mikrokosmos genom en balans mellan de olika grundenergierna som de manifesteras i hennes önskningar, begär och vilja. Men hon kan också skapa obalans och disharmoni genom felaktigt tänkande och därmed skapa kortslutningar som leder till sjukdomar och lidande för såväl människan som för väsendena i mikrokosmos. Martinus beskriver att det kan skapas en ocean av kortslutningar som i sin tur skapar världskatastrofer i det egna universumområdet, dvs. den fysiska kroppen. Kortslutningar i tankevärlden är enligt Martinus alla sjukdomars innersta orsak.

Vi ser ett hjärnuniversum, ett andnings- och bloduniversum, ett matsmältningsuniversum, ett intuitionsuniversum, ett minnesuniversum och ett instinktuniversum. De energier som bildar vår tanke, skapar motsvarande fysiska områden i vår organism. (Martinus, Den eviga världsbilden, del 5, st. 46.2)

Vi ser ett system med en atom eller ett kraftcentrum, genom vilket det går en medvetandeenergi, i detta fall instinktenergin. På det materiella planet samlar sig instinktenergin i en instinktatom (röd färg). Sådana atomer med sina elektroner eller planeter bildar muskulaturen. Instinktatomerna hålls vid liv genom den medvetandekraft vi kallar instinkten, som befordrar alla automatfunktioner. (Martinus, Den eviga världsbilden, del 5, st. 50.1)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial