X1

X1 (dk. X1) används i Martinus analyser synonymt med begreppet ”jaget”, dvs. den innersta livskärnan och den fasta, orörliga punkten i varje människa och varje levande väsen i världsalltet. X1 eller jaget är bortom tid och rum, och det enda man kan säga om X1 är att det alltid har existerat och alltid kommer att existera. Martinus definierar X1 som ”något som är”. X1 eller jaget betecknas också som ”den orsakslösa orsaken” som ligger till grund för allt som skapas och upplevs.

Beteckningen X1 ingår i en treenig princip som enligt Martinus analyser sammantaget utgör ett levande väsen: X1 utgör jaget eller skaparen, X2 utgör skaparförmågan och X3 utgör det skapade. X1 och X2 omfattar väsendets övermedvetande, medan X3 utgör väsendets undermedvetande med våra manifestationskroppar och den skapade världen som vi upplever som vår omgivning. (I vissa kontexter betecknar Martinus enbart X2 som väsendets övermedvetande.) Martinus betonar att den treeniga principen i själva verket utgör en enhet som i verkligheten aldrig kan delas upp. Det måste alltid finnas en skapare (jaget, X1) som existerar bakom alla manifestationer, och det måste också alltid finnas en skaparförmåga (X2) som jaget kan skapa och manifestera sig med, samt ett skapat område (X3) med manifestationskroppar som jaget manifesterar sig genom. Jaget är evigt förbundet med sin skaparförmåga och de kosmiska grundenergierna genom det eviga urbegäret.

X1 eller jaget och den treeniga principen utgör ett namnlöst något, vilket är anledningen till att Martinus valde bokstaven X som ett neutralt kännetecken. X1 eller jaget kallas även för ”det gudomliga något” och Martinus beskriver att alla väsens ”jag” eller X1 i själva verket är delar av Gudomens oändliga ”jag” eller X1.  I sina symboler betecknar Martinus X1 eller  jaget med vit färg och ibland som en vit bakomliggande skiva (se t.ex. symbol nr 8-10 och 11). Den treeniga principen eller ett levande väsen illustreras i hans symboler som en vit triangel.

Detta ”något” utgör livskärnan i varje väsen och blir här i den ”kosmiska kemins” analyser betecknat som ”jaget” eller ”X1”. (Martinus, Livets Bog, del 2, st 304)

”Den orsakslösa orsaken” utgör vårt eget jag. Detta jag är namnlöst och betecknas därför som ”X1”. (Martinus, Livets Bog, del 3, st. 695, styckerubrik)

”X1” eller det upplevande och skapande ”något”, som motsvarar ”jaget” i de levande väsendena, ”X2”, som utgör dess skaparförmåga och varigenom dess upplevelse också äger rum, samt ”X3”, som utgör resultatet av denna skapar- och upplevelseförmåga, d.v.s. organismen och medvetandet – dessa tre företeelser utgör sålunda just de tre villkor som måste uppfyllas, för att ett ”något” skall kunna framträda som ett levande väsen. (Martinus, Livets Bog, del 7, st. 2658, punkt 12)

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial