Känsloväsen

Känsloväsen (dk. følelsesvæsen) används i Martinus litteratur synonymt med beteckningen ”den riktiga människan”, som är hemmahörande i det riktiga människoriket eller den tredje zonen i spiralkretsloppet. Ett känsloväsen eller en riktig människa domineras av känsloenergi som kosmisk grundenergi. Till skillnad från djuret eller den nuvarande människan, har känsloväsendet eller den riktiga människan enligt Martinus analyser övervunnit alla djuriska, egoistiska tendenser i sitt medvetande. Hon kan därmed manifestera kärleksenergi, som innebär att tyngdenergin övervinns och en balans mellan känsla och intelligens uppnås i form av intellektualiserad känsla. Känsloväsendets manifestationer riktar sig mot att skapa fred och välbefinnande för alla levande väsen i tillvaron. Hon har genomgått den kosmiska födelsen och upplever sig därigenom som ett med Fadern och Gudomen. Enligt Martinus kommer det riktiga människoriket att skapas som ett perfekt fredsrike på jordklotet när ett flertal av de nuvarande människorna har övervunnit de djuriska egenskaperna och blivit riktiga människor eller känsloväsen.

Jordmänniskan som ett tyngdväsen i den andra hälften av djurriket befinner sig enligt Martinus i en utvecklingsprocess mot att bli ett känsloväsen eller en riktig människa genom den sexuella förvandling som han benämner polförvandlingen. Alla levande väsen har enligt Martinus två sexuella poler i sitt övermedvetande, en feminin och en maskulin pol. Under tiden i djurriket är den ena sexuella polen latent och den andra dominerande, vilket innebär att djuret framträder som renodlade hanväsen och honväsen i ett enpoligt tillstånd som präglas av egendomsrätt, förälskelse och den dräpande principen. Även jordmänniskorna framträder i dag i stor utsträckning som han- och honväsen med en enpolig mentalitet. För dagens människor håller den latenta eller motsatta sexuella polen på att åter växa sig stark, vilket innebär att människorna är på väg att bli dubbelpoliga väsen. Genom den motsatta polens tillväxt har känsloväsendet eller den riktiga människan även utvecklat en mängd intellektuella och kulturella intressen och begåvningar som ligger utanför äktenskap och fortplantning. Den riktiga eller färdiga människan kommer inte längre att vara man eller kvinna, utan framträda som ett helkönsväsen och hysa allkärlek till alla människor och allt som finns till.

Det är dessa som gör, att det levande väsendet i sin manifestation eller upplevelse av livet kommer att framträda som ”instinktväsen” (växt), som ”tyngdväsen” (djur och jordmänniska), som ”känsloväsen” (den riktiga människan), som ”intelligensväsen”, som ”intuitionsväsen” och som ”salighetsväsen”, vilka tre sista livsformer är av helt överfysisk karaktär och utgör den nödvändiga kontrasten för upplevelsen av all fysisk tillvaro. (Martinus, Livets Bog, del 2, st. 533) 

När vi säger: instinkt-, tyngd-, känslo-, intelligens-, intuitions- och minnesväsen, så betecknar vi därmed i verkligheten endast speciella koloreringsformer av livet. (Martinus, Livets Bog, del 3, st. 767) 

”Tankarna” kan därför betecknas som ”instinkt-, tyngd-, känslo-, intelligens-, intuitions- och minnestankar”, liksom ”de levande väsendena” kan betecknas som ”instinkt-, tyngd-, känsloväsen” osv.  (Martinus, Livets Bog, del 4, st. 1095) 

**********************************************************

Livets Bog kan läsas på svenska online på Martinus Instituts webbplats: Livets Bog, del 1-7 © Martinus Institut 1981.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial